دارچین

دارچین، میل می شود

خبرنامه دارچین، با توجه به نیازسنجی از مخاطبان از طریق ایمیل منتشر می شود. از آنجایی که نمی خواهیم وقت و بی وقت برای شما ایمیل بفرستیم و البته نمی خواهیم به خاطر “بایدی” بودن فرستادن خبرنامه در یک زمان مقرر، شما و خانواده دارچین را به دردسر بیاندازیم، این خبرنامه قرار نیست به طور هفتگی، ماهانه و... منتشر شود.
با این حال اطمینان خاطر داشته باشید که هروقت احساس نیاز کردید، دارچین در کنار شماست. ما برای هر مناسبتی که می‌تواند سبک زندگی شما را تحت تاثیر قرار بدهد، در کنار شما خواهیم بود.
اگر تمایل دارید که خبرنامه دارچین را دریافت کنید، کافی است ایمیل خود را در باکس مورد نظر وارد کنید.

عضو خبرنامه شوید: